Мета та Цілі

Мета:
представництво інтересів та консолідація ресурсів членів Асоціації для організації ефективної взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, співвласниками житлових будинків та їх об’єднаннями, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами, з метою вирішення завдань, направлених на підвищення якості управління будинками, спорудами, житловими комплексами та забезпечення їх належної експлуатації, розвиток інфраструктури міст, впровадження інновацій та нових екологічно безпечних технологій в житлово-комунальному господарстві України.

Місія:
сприяння формуванню та розвитку конкурентного ринку управління житловим фондом на професійних засадах

Філософія:
комфортне і безпечне життя в кожну оселю


Основні цілі і завдання:

  • – представлення та захист інтересів членів Асоціації, організація ефективної взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, співвласниками житлових будинків їх об’єднаннями, та ін;
  • – сприяння формуванню професійного середовища, і стимулюванню економічної ефективності житлово-комунальної галузі;
  • – сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів в житловому фонді та розвитку житлово-комунальної інфраструктури;
  • – популяризація та спонукання відповідальних учасників ринку до впровадження в роботу сучасних стандартів та принципів управління;
  • – участь у розробці законопроектів, спрямованих на підвищення якості управління багатоквартирними будинками, захист інтересів жителів багатоквартирних будинків, ОСББ і керуючих компаній;
  • – сприяння підвищенню статусу та престижу фахівців ЖКГ, участь у професійній підготовці спеціалістів, а також оцінюванні кваліфікаційного рівня персоналу, задіяного в галузі;
  • – залучення міжнародних фінансових інститутів і приватних інвесторів з метою впровадження інноваційних технологій і модернізації житлового фонду.Асоціація управителів житла працює на принципах відкритості, рівності та колегіальності прийняття рішень. Для цього створено зручну структуру органів управління.