1 липня 2015 року набув чинності закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку

  Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, що набув чинності, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

  Встановлено, що кожен співвласник (його представник) у ході голосування має кількість голосів, пропорційну частці загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та / або нежитлових приміщень, загальна площа яких складає більше 50% загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень будинку, кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площіквартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників.
  Серед новацій Закону також – процедура письмого опитування, що може бути використана для прийняття рішень співвласниками.

  Прикінцевими і перехідними положеннями Закону встановлено, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, форми управління багатоквартирним будинком, але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом.
  У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. 
  Змінами до Цивільного кодексу України визначено, що всі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. 

  Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” прийнятий з метою сприяння ефективному управлінню, утриманню та експлуатації спільного майна багатоквартирних будинків, збереженню житлового фонду, а також удосконаленню та розвитку ринку надання послуг з управління спільним майном багатоквартирних будинків – пришвидшення процесів переходу на ринкові умови роботи у даній галузі. 
  Варто відзначити, що для швидкої та ефективної реалізації даного Закону необхідні розробка та прийняття нової редакції ЗУ “про житлово-комунальні послуги”, а також  підзаконних нормативно-правових актів.